Aktualności

z ostatniej chwili, informacje, nowości, bądź na bieżąco

Pomoc postpenitencjarna

Jedną z form polityki społecznej państwa, jest niesienie wsparcia osobom opuszczającym zakłady karne i poprawcze oraz pomoc w przystosowaniu się do życia na wolności...

Czytaj więcej

readaptacja skazanych

Pomoc państwa osobom opuszczającym zakłady karne i poprawcze polega na readaptacji do życia na wolności, a także zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych...

Czytaj więcej

reintegracja i aktywizacja

Główne formy pomocy postpenitencjarnej to: pomoc materialna, pomoc medyczna, wsparcie w poszukiwaniu pracy i zakwaterowania, poradnictwo prawne...

Czytaj więcej


Ogólnopolski konkurs Twórczości Więziennej
“Pokaż Twoje kreatywne JA”

Więcej informacji w Aktualnościach (kliknij i sprawdź)
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!


Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” jest Stowarzyszeniem, którego celem jest:

  • Niesienie pomocy duchowej, materialnej i prawnej osobom pozbawionym wolności, zwolnionym z zakładów karnych oraz ich rodzinom.
  • Inicjowanie i uczestnictwo w zapobieganiu przestępstwom i wykluczeniu społecznemu.
  • Prowadzenie działalności mediacyjnej w tym łagodzenie następstw popełnionych przestępstw.
  • Wpływanie na humanizowanie orzekania i wykonywania kar.

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w 1989 r. pod numerem 0000107241. Obecne działania są kontynuacją już stuletniej tradycji społecznej pomocy więźniom w Polsce. Ponadto w 2004 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od:
1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
2. Urzędu m.st. Warszawy  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 
3. Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości