Aktualności

z ostatniej chwili, informacje, nowości, bądź na bieżąco

Pomoc postpenitencjarna

Jedną z form polityki społecznej państwa, jest niesienie wsparcia osobom opuszczającym zakłady karne i poprawcze oraz pomoc w przystosowaniu do życia wśród ludzi na wolności...

Czytaj więcej

readaptacja skazanych

Pomoc państwa osobom opuszczającym zakłady karne i poprawcze polega na readaptacji do życia na wolności, a także zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych...

Czytaj więcej

reintegracja i aktywizacja

Główne formy pomocy postpenitencjarnej to: pomoc materialna, pomoc medyczna, wsparcie w poszukiwaniu pracy i zakwaterowania, poradnictwo prawne...

Czytaj więcej

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” – 19.02.2024 r.

OFERUJEMY:

 

Przyjmujemy i wspieramy osoby z aktualnym świadectwem zwolnienia
(do sześciu miesięcy po opuszczeniu jednostki)
lub  zaświadczeniem od kuratora sądowego.

W przypadku rodzin osób osadzonych
wymagane jest zaświadczenie z jednostki penitencjarnej.

 

POTRZEBUJESZ POMOCY??
POTRZEBUJESZ WSPARCIA LUB PORADY???

Siedziba: ul. Drwęcka 14, 04-393 Warszawa
email: koordynator.patronat@gmail.com
Prosimy dzwonić na numer tel. 22 827 55 86 celem ustalenia terminu spotkania

  • informacja o instytucjach wspierających;
  • poradnictwo prawne (porady z zakresu prawa karnego i cywilnego);
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych;
  • poradnictwo obywatelskie;
  • pomoc rzeczowa.

 

 

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” jest Stowarzyszeniem, którego celem jest:

  • Niesienie pomocy duchowej, materialnej i prawnej osobom pozbawionym wolności, zwolnionym z zakładów karnych oraz ich rodzinom.

  • Inicjowanie i uczestnictwo w zapobieganiu przestępstwom i wykluczeniu społecznemu.

  • Prowadzenie działalności mediacyjnej w tym łagodzenie następstw popełnionych przestępstw.

  • Wpływanie na humanizowanie orzekania i wykonywania kar.

 

 

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w 1989 r. pod numerem 0000107241. Obecne działania są kontynuacją już stuletniej tradycji społecznej pomocy więźniom w Polsce. Ponadto w 2004 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od:
1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
2. Urzędu m.st. Warszawy  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 
3. Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości