W chwili obecnej funkcjonuje 8 Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”
ul. Drwęcka 14 (dawna ul. Siennicka 48)
04-393 Warszawa
tel. 22/827 55 86

Oddział w Białymstoku
Prezes: Anna Bajko
ul. Świętojańska 2 A
15-082 Białystok
tel. 58 732 24 12

Oddział w Zielonej Górze
Prezes: Anna Napadło – Kuczera
ul. Sikorskiego 26
65-454 Zielona Góra
tel. kom. 607 938 491

Oddział w Piasecznie
Prezes Daniel Winek
ul. Wojska Polskiego 7 lok. 118
05-500 Piaseczno
telefon: 735 037 234
stowarzyszenie@patronatpiaseczno.org