Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Warszawie od 1993 roku nieustanie prowadzi Ośrodek Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” w którym poprzez wsparcie pracownika socjalnego, psychologa bądź terapeuty uzależnień pomagamy osobom w kryzie bezdomności.

CEL ZADANIA

 • zapewnienie dostępu do usług zabezpieczających podstawowe potrzeby życiowe osób w kryzysie bezdomności,
 • wspieranie osób w kryzysie bezdomności zmierzające do odzyskiwania samodzielności życiowej oraz wychodzenia z kryzysu,
 • podniesienie skuteczności działań prowadzonych w ramach systemu pomocy osobom w kryzysie bezdomności w Warszawie.

PLACÓWKA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMOGI:

 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U.2018. 896).
 • oferuje możliwość całodobowego przebywania w schronisku;
 • przyjmujemy osoby od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00;
 • świadczymy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu;
 • umożliwiamy spożycie posiłku oraz dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju;
 • umożliwiamy skorzystanie z prysznica,
 • umożliwiamy pranie i suszenie odzieży,
 • zapewniamy informacje o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu;
 • zapewniamy usługi aktywizacyjne, ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności przez:
 • trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
 • uczestnictwo w grupach wsparcia,
 • zapewniamy opiekę przez co najmniej 1 opiekuna w porze nocnej;
 • pomieszczenia mieszkalne są wyposażone w:
 • łóżko, krzesło, szafkę nocną – po 1 sztuce dla każdej osoby,
 • stół lub biurko, szafę – co najmniej jedna sztuka na każdy pokój,
 • sanitariaty są wyposażone stosownie do potrzeb osób korzystających z tych pomieszczeń m.in. w:
 • urządzenie natryskowe,
 • miskę ustępową,
 • pisuar,
 • umywalkę,
 • dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych.

PLACÓWKA DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI POMIESZCZENIAMI:

 • Kuchnia – pomieszczenie do samodzielnego przygotowywania posiłków wyposażone w co najmniej jedną kuchenkę i lodówkę oraz szafki kuchenne,
 • jadalnia/świetlica – pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych,
 • pokój spotkań indywidualnych – wydzielone pomieszczenie do spotkań indywidualnych,
 • wydzielone pomieszczenie lub jego część, wyposażone w komputer z dostępem do Internetu,
 • pralnia i suszarnię.

Warunkiem przyjęcia jest skierowanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez OPS Wola. OPS Wola – w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego kieruje osobę w kryzysie bezdomności do schroniska Osoba doświadczająca bezdomności realizuje kontrakt socjalny i jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu placówki.

Dopuszcza się przyjęcie w trybie interwencyjnym osoby nieposiadającej decyzji, o której mowa powyżej, w sytuacjach kryzysowych występujących na skalę masową oraz w sytuacji, w której stan zdrowia tej osoby nie pozwala na skierowanie jej do noclegowni lub placówki interwencyjnej. Przyjęcie może odbyć się tylko po uzyskaniu zgody Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.