Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w 1989 r. pod numerem 0000107241. Obecne działania są kontynuacją już stuletniej tradycji społecznej pomocy więźniom w Polsce. Ponadto w 2004 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako Organizacja Pożytku Publicznego.

CELE

icon_cele

Głównymi celami Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” jest:

  • niesienie pomocy duchowej, materialnej i prawnej osobom pozbawionym wolności, zwolnionym z zakładów karnych oraz  członkom ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • inicjowanie i uczestnictwo w zapobieganiu przestępstw i wykluczeniu społecznemu,
  • prowadzenie działalności mediacyjnej, w tym łagodzenie następstw popełnionych przestępstw, zgodnie z zaleceniami Rady Europy,
  • wpływanie na humanizowanie wykonywania kar.

HISTORIA

icon_historia

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” wznowiło swą działalność w 1989 roku po rozwiązaniu, w następstwie wprowadzenia stanu wojennego, dwóch stowarzyszeni typu patronackiego powołanych w 1981 roku. Tym razem połączyły one swe działania tworząc jedno stowarzyszenie, nawiązujące do tradycji przedwojennego „Patronatu”, a nawet można uznać, że stowarzyszenie to stanowi jego kontynuację.
Warszawa stała się siedzibą zarówno Zarządu Głównego Patronatu, jak też pierwszego oddziału stowarzyszenia. W tej publikacji przedstawiono działalność Oddziału w Warszawie „Patronatu”, którego prezesem aktualnie jest Pani Magdalena Kamieńska, zawodowy kurator sądowy.

Historia Oddziału w Warszawie (dr Marlena Niemiec)

STATUT

SPRAWOZDANIA

ZARZĄD

icon_zarzad

 

Magdalena KAMIŃSKA – PREZES Zarządu Oddziału w Warszawie
Aleksandra PODMIOTKO – WICEPREZES Zarządu Oddziału w Warszawie
Marlena NIEMIEC – SEKRETARZ Zarządu Oddziału w Warszawie
Bożena ZALEWSKA – SKARBNIK Zarządu Oddziału w Warszawie