GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRALNI:

– od poniedziałku do piątku: 8.00 – 16.00 (stowarzyszenia i fundacje)
– I i III środa miesiąca: 9.00 – 11.00 (indywidualne osoby bezdomne)

ul. Grochowska 259A, Warszawa
tel. 22 870 74 09

  • świadczenie nieodpłatnych usług pralniczych dla stowarzyszeń i fundacji działających na terenie m.st. Warszawy, prowadzących domy, schroniska, noclegownie i hospicja dla bezdomnych i biednych
  • pranie bielizny pościelowej, odzieży, kocy, kołder i poduszek
  • I i III środę każdego miesiąca przyjmowanie odzieży od indywidualnych osób bezdomnych posiadających aktualne zaświadczenie o bezdomności (nie odebrana w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu odzież przekazywana jest na rzecz wybranego schroniska lub noclegowni; przyjmujemy odzież w ilości 10 sztuk).