Punkt pomocy doraźnej:
ul. Drwęcka 14
04-393 Warszawa
email: koordynator.patronat@gmail.com

  • udzielanie informacji o instytucjach i organizacjach pozarządowych wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej tj opuszczających jednostki penitencjarne, z orzeczonym  dozorem kuratora sądowego oraz rodzin tych osób
  • poradnictwo prawne ( porady z zakresu prawa karnego i cywilnego)
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych przy pomocy mediacji
  • poradnictwo obywatelskie (pomoc w poszukiwaniu pracy, odtworzeniu dokumentów tożsamości, wypełnianiu wniosków urzędowych itp.)
  • udzielanie pomocy rzeczowej – w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu

Przyjmujemy osoby z aktualnym (do sześciu miesięcy po opuszczeniu jednostki) świadectwem zwolnienia, zaświadczeniem od kuratora sądowego. W przypadku rodzin osób osadzonych wymagane jest zaświadczenie z jednostki penitencjarnej.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Proszę dzwonić na numer tel. 22 827 55 86 celem ustalenia terminu spotkania