ul. Jasna 3
Pruszków

  • pomoc psychologiczna i prawna
  • pomoc w okresowym zakwaterowaniu
  • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
  • kierowanie do placówek odwykowych i grup wsparcia
  • doraźna pomoc rzeczowa

Przyjmujemy osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze jak również członków rodzin osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
wtorki: 16.30 – 18.30 ( w I wtorek miesiąca dyżury prawnika, w IV wtorek miesiąca dyżur pedagoga i psychologa )