Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” jest otwarte na współpracę z wolontariuszami:

  • studentami,
  • stażystami,
  • innymi osobami zdolnymi i chętnymi do pomocy.

Można u nas zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu pomocy osobom osadzonym oraz opuszczającym zakłady karne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, tel.: (22) 813 22 15